ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
นักวิชาการฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง 2022-05-18 2022-06-10 ดูรายละเอียดข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายการคลัง ตำแหน่ง 2022-05-03 2022-05-31 ดูรายละเอียดข้อมูล
นักเทคโนโลยีอวกาศ 1 ตำแหน่ง 2022-04-29 2022-05-30 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
นักภูมิสารสนเทศ 2 ตำแหน่ง 2022-05-11 2022-06-07 ประกาศ
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ 1 ตำแหน่ง 2022-05-11 2022-05-30 ประกาศ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง 2022-05-03 2022-05-31 ประกาศ