ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
นักบริการวิชาการ 1 ตำแหน่ง 2021-01-12 2021-02-01 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
นักบริการวิชาการ 1 ตำแหน่ง 2021-01-10 2021-03-11 ประกาศ
นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง 2020-12-18 2021-03-05 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม 1 ตำแหน่ง 2020-12-15 2021-01-18 ประกาศ