ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 1 ตำแหน่ง 2022-08-02 2022-08-22 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
นักพัฒนานวัตกรรม 1 ตำแหน่ง 2022-08-10 2022-10-10 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม (1) 1 ตำแหน่ง 2022-07-12 2022-09-16 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม (2) 1 ตำแหน่ง 2022-07-12 2022-09-16 ประกาศ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 1 ตำแหน่ง 2022-06-23 2022-08-15 ประกาศ
นักเทคโนโลยีอวกาศ 1 ตำแหน่ง 2022-06-16 2022-08-16 ประกาศ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง 2022-06-14 2022-08-26 ประกาศ