ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
Artificial Intelligence and Business Analytics 1 ตำแหน่ง 2021-04-08 2021-04-28 ดูรายละเอียดข้อมูล
Marketing Management & Communication 1 ตำแหน่ง 2021-04-08 2021-04-28 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
วิศวกร 1 ตำแหน่ง 2021-03-23 2021-04-24 ประกาศ