ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ

ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
วิศวกร(1) 1 ตำแหน่ง 2022-11-25 2022-12-09 ประกาศ
วิศวกร(2) 1 ตำแหน่ง 2022-11-25 2022-12-09 ประกาศ
วิศวกร(3) 1 ตำแหน่ง 2022-11-25 2022-12-09 ประกาศ
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 2022-11-25 2023-01-13 ประกาศ
นักเทคโนโลยีอวกาศ 1 ตำแหน่ง 2022-11-21 2022-12-09 ประกาศ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง 2022-11-10 2022-12-12 ประกาศ