ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
นักพัฒนานวัตกรรม 1 ตำแหน่ง 2022-06-21 2022-07-07 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง 1 ตำแหน่ง 2022-06-23 2022-07-31 ประกาศ
นักวิชาการฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง 2022-06-20 2022-07-30 ประกาศ
นักเทคโนโลยีอวกาศ 1 ตำแหน่ง 2022-06-16 2022-08-16 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม 1 ตำแหน่ง 2022-06-15 2022-07-01 ประกาศ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง 2022-06-14 2022-08-26 ประกาศ