ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
นักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง 2022-01-07 2022-01-22 ดูรายละเอียดข้อมูล
นักการคลัง 1 ตำแหน่ง 2022-01-13 2022-01-28 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
นักพัฒนานวัตกรรม 1 ตำแหน่ง 2021-12-01 2022-01-19 ประกาศ
นักยุทธศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 2021-12-23 2022-02-07 ประกาศ
นักการคลัง 1 ตำแหน่ง 2021-12-26 2022-01-26 ประกาศ
วิศวกร 1 ตำแหน่ง 2021-12-24 2022-01-24 ประกาศ
นักพัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง 2021-12-26 2022-02-24 ประกาศ