ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่คลัง เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง 2024-02-23 2024-03-22 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่คลัง เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง 2024-02-22 2024-03-15 ประกาศ
วิศวกร ลูกจ้างโครงการ สำนักบริหารโครงการธีออส 2 1 ตำแหน่ง 2024-02-21 2024-03-15 ประกาศ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สำนักตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง 2024-02-14 2024-03-15 ประกาศ