ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ลูกจ้าง สทอภ. สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง 2023-11-24 2023-12-23 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร(1) ลูกจ้างโครงการ สำนักบริหารโครงการธีออส 2 1 ตำแหน่ง 2023-11-13 2023-11-30 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร(2) ลูกจ้างโครงการ สำนักบริหารโครงการธีออส 2 1 ตำแหน่ง 2023-11-13 2023-11-30 ดูรายละเอียดข้อมูล
เจ้าหน้าที่คลัง เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง 2023-11-03 2023-12-02 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
นักวิชาการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ 1 ตำแหน่ง 2023-11-15 2024-01-05 ประกาศ
นักภูมิสารสนเทศ ลูกจ้างโครงการ สำนักยุทธศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 2023-11-14 2023-12-29 ประกาศ
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกจ้างโครงการ สำนักสร้างเสริมพันธมิตร 1 ตำแหน่ง 2023-11-10 2023-12-15 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม ลูกจ้างโครงการ สำนักสร้างเสริมพันธมิตร 1 ตำแหน่ง 2023-11-10 2023-12-15 ประกาศ
นักเทคโนโลยีอวกาศ เจ้าหน้าที่ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม 1 ตำแหน่ง 2023-11-02 2023-12-26 ประกาศ