ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่คลัง เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง 2024-04-22 2024-05-21 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่คลัง เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง 2024-04-19 2024-04-30 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-04-18 2024-05-24 ประกาศ
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-04-18 2024-05-24 ประกาศ