ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
นักพัฒนานวัตกรรม ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-05-21 2024-06-10 ดูรายละเอียดข้อมูล
นักเทคโนโลยีอวกาศ ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-05-21 2024-06-10 ดูรายละเอียดข้อมูล
นักเทคโนโลยีอวกาศ เจ้าหน้าที่ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม 1 ตำแหน่ง 2024-05-21 2024-06-20 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 2 ตำแหน่ง 2024-05-13 2024-05-31 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ลูกจ้างโครงการ สำนักสร้างเสริมพันธมิตร 1 ตำแหน่ง 2024-05-14 2024-06-28 ประกาศ
วิศวกร ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 6 ตำแหน่ง 2024-05-08 2024-05-31 ประกาศ
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-04-30 2024-05-24 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-04-29 2024-05-24 ประกาศ
นักเทคโนโลยีอวกาศ ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 2 ตำแหน่ง 2024-04-23 2024-06-21 ประกาศ