ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เลือก หรือดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร ดำเนินการ
นักวิชาการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ 1 ตำแหน่ง 2024-06-10 2024-07-09 ดูรายละเอียดข้อมูล
นักพัฒนานวัตกรรม เจ้าหน้าที่ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-06 2024-07-05 ดูรายละเอียดข้อมูล
นักเทคโนโลยีอวกาศ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-06 2024-07-05 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร (1) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-06 2024-07-05 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร (2) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-06 2024-07-05 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร (3) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-06 2024-07-05 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร (4) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-06 2024-07-05 ดูรายละเอียดข้อมูล
วิศวกร (5) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-06 2024-07-05 ดูรายละเอียดข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งงาน ประเภทบุคลากร สำนัก จำนวน วันที่เปิดประกาศ วันที่ปิดประกาศ ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่คลัง เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง 1 ตำแหน่ง 2024-06-21 2024-07-08 ประกาศ
วิศวกร ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 2 ตำแหน่ง 2024-06-21 2024-07-31 ประกาศ
นักพัฒนานวัตกรรม ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-20 2024-07-24 ประกาศ
นักเทคโนโลยีอวกาศ ลูกจ้างโครงการ ศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 2024-06-20 2024-07-26 ประกาศ